UPS

เครื่องสำรองไฟ, ป้องกันไฟตก, ป้องกันไฟกระชาก, Zircon, Syndome, Cyber Power

เครื่องสำรองไฟ ป้องกันไฟตก ไฟกระชาก ป้องกันความเสียหายให้กับเครื่องบันทึก ฮาร์ดดิส และกล้องวงจรปิด

UPS

  • เครื่องสำรองไฟ Zircon Hybrid iBox
    2,190.00 ฿
  • เครื่องสำรองไฟ Syndome ECO II
    1,850.00 ฿
  • เครื่องสำรองไฟ Cyber Power BU800E
    1,850.00 ฿
Visitors: 199,669