UPS

เครื่องสำรองไฟ, ป้องกันไฟตก, ป้องกันไฟกระชาก, Zircon, Syndome, Cyber Power

เครื่องสำรองไฟ ป้องกันไฟตก ไฟกระชาก ป้องกันความเสียหายให้กับเครื่องบันทึก ฮาร์ดดิส และกล้องวงจรปิด ขอใบเสนอราคา แอดไลน์ @kstsystem 

UPS

 • เครื่องสำรองไฟ Zircon AE 1000VA/550W
  1,490.00 ฿
 • เครื่องสำรองไฟ Zircon Hybrid-iBox 1000VA/550W
  1,450.00 ฿
 • เครื่องสำรองไฟ Zircon DX 1000VA/550W
  1,450.00 ฿
 • เครื่องสำรองไฟ Syndome ECO II-800
  1,350.00 ฿
 • เครื่องสำรองไฟ Syndome STAR-1000VA/600W
  3,490.00 ฿
 • เครื่องสำรองไฟ Syndome Gold-1000VA/480W
  2,290.00 ฿
Visitors: 829,801