Hikvision Keyboard

Hikvision USB Keyboard, Hikvision Network Keyboard, DS-1005KI, DS-1100KI(B), DS-1600KI(B)
Hikvision Keyboard
Hikvision Keyboard ใช้สำหรับการควบคุมทิศทางอุปกรณ์กล้อง และการตั้งค่าต่างๆผ่าน Keyboard

Hikvision Keyboard

  • DS-1005KI Hikvision USB Keayboard
    8,500.00 ฿
  • DS-1100KI(B) Hikvision Network Keayboard
    39,000.00 ฿
  • DS-1600KI(B) Hikvision Network Keayboard
    45,500.00 ฿
Visitors: 260,517