Dahua Switch

PFS3005-4P-58,PFS3006-4ET-60,PFS3008-8GT-96,PFS3009-8ET-96,PFS3106-4P-60,PFS3110-8P-96,PFS4206-4P-120,PFS4210-8GT-150,PFS4218-16ET-240,PFS4218-16GT-240,PFS4226-24ET-360,PFS4226-24GT-360
Dahua Switch ใช้สำหรับวางระบบกล้องวงจรปิด ระบบ Network Camera(IP Camera) รองรับ PoE (จ่ายไฟไปเลี้ยงกล้อง) ชนิด Managed และ Unmanaged ผู้นำด้านระบบรักษาความปลอดภัยชั้นนำระดับโลก by Dahua Technology

KST SYSTEM

 ขอใบเสนอราคา แอดไลน์ @kstsystem 

Dahua PoE Switch

 • DH-PFS4210-8GT-150 Dahua 8Port PoE Gigabit Managed Switch
  5,350.00 ฿
 • DH-PFS3110-8ET1GT1GF-96 (PoE-Watchdog) Dahua 8Port PoE Switch (Unmanaged)
  2,750.00 ฿
 • DH-PFS3226-24ET-240 (PoE-Watchdog) Dahua 24Port PoE Switch
  5,350.00 ฿
 • DH-PFS3009-8ET-96 (PoE-Watchdog) Dahua 9Port Unmanaged with 8Port PoE
  2,150.00 ฿
 • DH-PFS3008-8GT-96 (PoE-Watchdog) Dahua 8Port Unmanaged with 8Port PoE
  2,490.00 ฿
  2,650.00 ฿  (-6%)
 • DH-PFS3010-8GT-96 (PoE-Watchdog) Dahua 10Port Unmanaged with 8Port PoE
  2,890.00 ฿
 • DH-PFS3010-8ET-96 (PoE-Watchdog) Dahua 10Port Unmanaged with 8Port PoE
  2,250.00 ฿
 • DH-PFS4218-16GT2GF-240 Dahua 16Port PoE Gigabit Managed Switch
  8,890.00 ฿
 • DH-PFS3006-4ET-60 (PoE-Watchdog) Dahua 4Port PoE Switch (unmanaged)
  990.00 ฿
Visitors: 674,128