Dahua Switch

PFS3005-4P-58,PFS3006-4ET-60,PFS3008-8GT-96,PFS3009-8ET-96,PFS3106-4P-60,PFS3110-8P-96,PFS4206-4P-120,PFS4210-8GT-150,PFS4218-16ET-240,PFS4218-16GT-240,PFS4226-24ET-360,PFS4226-24GT-360
Dahua Switch ใช้สำหรับวางระบบกล้องวงจรปิด ระบบ Network Camera(IP Camera) รองรับ PoE (จ่ายไฟไปเลี้ยงกล้อง) ชนิด Managed และ Unmanaged ผู้นำด้านระบบรักษาความปลอดภัยชั้นนำระดับโลก by Dahua Technology

KST SYSTEM

 แอดไลน์ หากต้องการใบเสนอราคา 

Dahua PoE Switch

 • DH-PFS3006-4ET-60 Dahua 4Port PoE Switch (unmanaged)
  1,250.00 ฿
 • DH-PFS3106-4ET-60 Dahua 4Port PoE Switch (Unmanaged)
  1,950.00 ฿
 • DH-PFS4206-4P-120 Dahua 4Port PoE Managed Switch
  3,350.00 ฿
 • DH-PFS3008-8GT-96 Dahua 8Port Gigabit Ethernet PoE Switch
  2,250.00 ฿
  2,550.00 ฿  (-12%)
 • DH-PFS3009-8ET-96 Dahua 8Port PoE Switch (Unmanaaged)
  1,450.00 ฿
  1,650.00 ฿  (-12%)
 • DH-PFS3117-16ET-135 Dahua 16Port PoE Switch
  5,500.00 ฿
 • DH-PFS4210-8GT-150 Dahua 8Port PoE Gigabit Managed Switch
  5,750.00 ฿
 • DH-PFS4218-16ET-240 Dahua 16Port PoE Switch
  6,900.00 ฿
 • DH-PFS4218-16GT-240 Dahua 16Port PoE Gigabit Managed Switch
  9,800.00 ฿
 • DH-PFS4226-24GT-360 Dahua 24Port PoE Gigabit Managed Switch
  10,900.00 ฿

Dahua PoE Switch V2

 • DH-PFS3008-8GT-96 (PoE-Watchdog) Dahua 8Port Unmanaged with 8Port PoE
  2,550.00 ฿
 • DH-PFS3009-8ET-96 (PoE-Watchdog) Dahua 9Port Unmanaged with 8Port PoE
  1,650.00 ฿
 • DH-PFS3010-8ET-96 (PoE-Watchdog) Dahua 10Port Unmanaged with 8Port PoE
  2,250.00 ฿
 • DH-PFS3110-8ET-96 (PoE-Watchdog) Dahua 10Port Unmanaged with 8Port PoE
  2,750.00 ฿
 • DH-PFS4218-16GT2GF-240 Dahua 16Port PoE Gigabit Managed Switch
  10,500.00 ฿
 • DH-PFS4226-24GT2GF-360 Dahua 24Port PoE Gigabit Managed Switch
  15,500.00 ฿
Visitors: 283,647