Dahua Switch


Dahua Switch ใช้สำหรับวางระบบกล้องวงจรปิด ระบบ Network Camera(IP Camera) รองรับ PoE (จ่ายไฟไปเลี้ยงกล้อง) ชนิด Managed และ Unmanaged ผู้นำด้านระบบรักษาความปลอดภัยชั้นนำระดับโลก by Dahua Technology

KST SYSTEM

 ขอใบเสนอราคา แอดไลน์ @kstsystem 

Dahua PoE Switch

 • DH-PFS3006-4ET-60 (PoE-Watchdog) Dahua 4Port PoE Switch (unmanaged)
  890.00 ฿
  990.00 ฿  (-10%)
 • DH-PFS3008-8GT-96 (PoE-Watchdog) Dahua 8Port Unmanaged with 8Port PoE
  1,990.00 ฿
  2,650.00 ฿  (-25%)
 • DH-PFS3009-8ET-96 (PoE-Watchdog) Dahua 9Port Unmanaged with 8Port PoE
  2,150.00 ฿
 • DH-PFS3010-8GT-96 (PoE-Watchdog) Dahua 10Port Unmanaged with 8Port PoE
  1,990.00 ฿
  2,890.00 ฿  (-31%)
 • DH-PFS3110-8ET1GT1GF-96 (PoE-Watchdog) Dahua 8Port PoE Switch (Unmanaged)
  2,590.00 ฿
  2,750.00 ฿  (-6%)
 • DH-PFS4210-8GT-150 Dahua 8Port PoE Gigabit Managed Switch
  4,950.00 ฿
  5,350.00 ฿  (-7%)

Dahua Cloud Switch

 • DH-CS4006-4ET-60 Dahua 6-Port Cloud Managed Desktop Switch with 4-Port PoE
  990.00 ฿
 • DH-CS4006-4GT-60 Dahua 6-Port Cloud Managed Desktop Gigabit Switch with 4-Port PoE
  1,490.00 ฿
 • DH-CS4010-8ET-110 Dahua 10-Port Cloud Managed Desktop Switch with 8-Port PoE
  2,490.00 ฿
 • DH-CS4010-8GT-110 Dahua 10-Port Cloud Managed Desktop Gigabit Switch with 8-Port PoE
  3,190.00 ฿
 • DH-CS4218-16ET-135 Dahua 18-Port Cloud Managed Desktop Switch with 16-Port PoE
  4,490.00 ฿
 • DH-CS4218-16ET-190 Dahua 18-Port Cloud Managed Desktop Switch with 16-Port PoE
  5,390.00 ฿
 • DH-CS4218-16ET-240 Dahua 18-Port Cloud Managed Desktop Switch with 16-Port PoE
  5,890.00 ฿
 • DH-CS4220-16GT-135 Dahua 20-Port Cloud Managed Desktop Gigabit Switch with 16-Port PoE
  5,190.00 ฿
 • DH-CS4220-16GT-190 Dahua 20-Port Cloud Managed Desktop Gigabit Switch with 16-Port PoE
  7,290.00 ฿
 • DH-CS4226-24ET-240 Dahua 26-Port Cloud Managed Desktop Switch with 24-Port PoE
  6,690.00 ฿
 • DH-CS4226-24ET-375 Dahua 26-Port Cloud Managed Desktop Switch with 24-Port PoE
  7,990.00 ฿
 • DH-CS4228-24GT-240 Dahua 28-Port Cloud Managed Desktop Gigabit Switch with 24-Port PoE
  7,990.00 ฿
 • DH-CS4228-24GT-375 Dahua 28-Port Cloud Managed Desktop Gigabit Switch with 24-Port PoE
  10,990.00 ฿
Visitors: 768,859