Reyee Switch

Reyee Switch, Reyee Switch PoE, Reyee Switch Non-PoE, Reyee Switch PoE 4Ports, Switch PoE 8Ports, Switch PoE 16Ports, Switch PoE 24Ports, Switch PoE 48Ports, Reyee Cloud manage Reyee Switch (รุ่ยอี้ by รุ่ยเจี๋ย)ใช้สำหรับวางระบบกล้องวงจรปิด ระบบ Network Camera(IP Camera) รองรับแบบ Non PoE และ PoE (จ่ายไฟไปเลี้ยงกล้อง) Reyee by Ruijie

Reyee Switch

 • RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS Reyee 24Ports L2 10G Uplink Cloud Managed Switch
  27,300.00 ฿
 • RG-NBS3200-48GT4XS Reyee 48Ports L2 10G Uplink Cloud Managed Switch
  31,000.00 ฿
 • RG-NBS3200-24GT4XS Reyee 24Ports L2 10G Uplink Cloud Managed Switch
  17,580.00 ฿
 • RG-NBS3100-24GT2SFP Reyee 24Ports L2 Gigabit Cloud Managed Switch
  8,100.00 ฿
 • RG-NBS3100-8GT2SFP Reyee 8Ports L2 Gigabit Cloud Managed Switch
  6,000.00 ฿
 • RG-ES224GC Reyee 24Ports Non-PoE Cloud Managed Switch
  6,980.00 ฿
 • RG-ES216GC Reyee 16Ports Non-PoE Cloud Managed Switch
  5,200.00 ฿
 • RG-ES108GD Reyee 8Ports Gigabit Unmanaged Switch
  1,190.00 ฿
 • RG-ES105GD Reyee 5Ports Gigabit Unmanaged Switch
  890.00 ฿
 • RG-ES08G Reyee 8Ports Gigabit Unmanaged Switch
  890.00 ฿
 • RG-ES05G Reyee 5Ports Gigabit Unmanaged Switch
  690.00 ฿
 • RG-ES126G-P-L Reyee 24Ports PoE Unmanaged Switch
  13,560.00 ฿
 • RG-ES126G-LP-L Reyee 24Ports PoE Unmanaged Switch
  12,200.00 ฿
 • RG-ES109G-LP-L Reyee 8Ports PoE Unmanaged Switch
  3,890.00 ฿
 • RG-NBS3200-48GT4XS-P Reyee 48Ports PoE L2 10G Uplink Cloud Managed Switch
  58,290.00 ฿
 • RG-NBS3200-24GT4XS-P Reyee 24Ports PoE L2 10G Uplink Cloud Managed Switch
  33,670.00 ฿
 • RG-NBS3100-24GT4SFP-P Reyee 24Ports PoE L2 Gigabit Cloud Managed Switch
  18,440.00 ฿
 • RG-NBS3100-8GT2SFP-P Reyee 8Ports PoE L2 Gigabit Cloud Managed Switch
  10,290.00 ฿
 • RG-ES226GC-P Reyee 24Ports PoE Cloud Managed Switch
  15,440.00 ฿
 • RG-ES218GC-P Reyee 16Ports PoE Cloud Managed Switch
  10,820.00 ฿
 • RG-ES209GC-P Reyee 8Ports PoE Cloud Managed Switch
  5,150.00 ฿
 • RG-ES205GC-P Reyee 4Ports PoE Cloud Managed Switch
  2,800.00 ฿
Visitors: 171,765