Imou NVR

Wireless NVR,Imou NVR 4ch,Imou NVR 8ch,Imou Wi-Fi NVR 4ch,Imou Wi-Fi NVR 8ch,เครื่องบันทึก ไร้สาย Imou 4ช่อง,เครื่องบันทึก ไร้สาย Imou 8ช่อง
เครื่องบันทึก Imou Wireless NVR (Network Video Recorder) เครื่องบันทึกภาพสำหรับกล้อง Imou รองรับ Wi-Fi รองรับ H.265 รองรับ HDD สูงสุด 8TB รองรับการสื่อสาร 2ทาง พูดคุยผ่าน App สื่อสารไปยังเครื่องบันทึก (HDMI to TV) IMOU Smart Lift by IMOU Life

Imou NVR

  • NVR1104HS-W เครื่องบันทึก IMOU NVR 4ช่อง Wi-Fi
    1,400.00 ฿
  • NVR1108HS-W เครื่องบันทึก IMOU NVR 8ช่อง Wi-Fi
    1,450.00 ฿

Visitors: 812,697