Uniarch Switch

Uniarch Switch PoE, Uniarch Switch Non PoE, SW-2106-P, SW-2110-P

Uniarch by UNV ระบบรักษาความปลอดภัยระดับโลก

Uniarch Switch ใช้สำหรับวางระบบกล้องวงจรปิด ระบบ Network Camera (IP Camera) รองรับแบบ Non PoE และ PoE (จ่ายไฟไปเลี้ยงกล้อง) Uniarch By Uniview (UNV)

KST SYSTEM

Uniarch Switch

  • SW-2106-P Uniarch PoE Switch 4Ports
    1,290.00 ฿
  • SW-2110-P Uniarch PoE Switch 8Ports
    2,290.00 ฿
Visitors: 792,908