• DH-XVR5104H-I เครื่องบันทึก Dahua XVR 4ช่อง (Ai)
  1,250.00 ฿
  1,450.00 ฿  (-14%)
 • DH-XVR5104HS-I2 เครื่องบันทึก Dahua XVR 4ช่อง (Ai)
  1,450.00 ฿
 • DH-XVR5108HS-I2 เครื่องบันทึก Dahua XVR 8ช่อง (Ai)
  2,300.00 ฿
 • DH-XVR5116HS-I2 เครื่องบันทึก Dahua XVR 16ช่อง (Ai)
  3,450.00 ฿
 • DH-XVR5104HS-I2 (HDD1TB) เครื่องบันทึก Dahua XVR 4ช่อง (Ai)
  2,800.00 ฿
 • DH-XVR5104HS-I2 (HDD2TB) เครื่องบันทึก Dahua XVR 4ช่อง (Ai)
  3,350.00 ฿
 • DH-XVR5104HS-I2 (HDD4TB) เครื่องบันทึก Dahua XVR 4ช่อง (Ai)
  5,350.00 ฿
 • DH-XVR5108HS-I2 (HDD1TB) เครื่องบันทึก Dahua XVR 8ช่อง (Ai)
  3,500.00 ฿
 • DH-XVR5108HS-I2 (HDD2TB) เครื่องบันทึก Dahua XVR 8ช่อง (Ai)
  4,050.00 ฿
 • DH-XVR5108HS-I2 (HDD4TB) เครื่องบันทึก Dahua XVR 8ช่อง (Ai)
  6,050.00 ฿
 • DH-XVR5116HS-I2 (HDD1TB) เครื่องบันทึก Dahua XVR 16ช่อง (Ai)
  5,000.00 ฿
 • DH-XVR5116HS-I2 (HDD2TB) เครื่องบันทึก Dahua XVR 16ช่อง (Ai)
  5,550.00 ฿
 • DH-XVR5116HS-I2 (HDD4TB) เครื่องบันทึก Dahua XVR 16ช่อง (Ai)
  7,550.00 ฿
 • DH-XVR5216AN-I2 เครื่องบันทึก Dahua XVR 16ช่อง (Ai)
  4,900.00 ฿
 • DH-XVR5232AN-I2 เครื่องบันทึก Dahua XVR 32ช่อง (Ai)
  10,500.00 ฿
 • DH-XVR5108HS-I3 (จำนวน) เครื่องบันทึก Dahua XVR 8ช่อง (Ai)
  2,300.00 ฿
 • DH-XVR5104HS-I3 (จำนวน) เครื่องบันทึก Dahua XVR 4ช่อง (Ai)
  1,550.00 ฿
 • DH-XVR5232AN-I2 (จำนวน) เครื่องบันทึก Dahua XVR 32ช่อง (Ai)
  10,500.00 ฿
 • DH-XVR5216AN-I2 (จำนวน) เครื่องบันทึก Dahua XVR 16ช่อง (Ai)
  4,900.00 ฿
 • DH-XVR5116HS-I2 (จำนวน) เครื่องบันทึก Dahua XVR 16ช่อง (Ai)
  3,450.00 ฿
 • DH-XVR5108HS-I2 (จำนวน) เครื่องบันทึก Dahua XVR 8ช่อง (Ai)
  2,300.00 ฿
 • DH-XVR5104HS-I2 (จำนวน) เครื่องบันทึก Dahua XVR 4ช่อง (Ai)
  1,450.00 ฿
 • DH-XVR5108HS-I3 เครื่องบันทึก Dahua XVR 8ช่อง (Ai)
  2,300.00 ฿
 • DH-XVR5104HS-I3 เครื่องบันทึก Dahua XVR 4ช่อง (Ai)
  1,550.00 ฿
Visitors: 100,556