Hikvision EasyIP 1.0 2MP

DS-2CD1023G0E-I,DS-2CD1023G0E-I ราคา,DS-2CD1123G0E-I,DS-2CD1123G0E-I ราคา,DS-2CD1023G0-IUM,DS-2CD1023G0-IUM ราคา,DS-2CD1323G0-IU,DS-2CD1323G0-IU ราคา,DS-2CD1027G0-L,DS-2CD1027G0-L ราคา, DS-2CD1327G0-L,DS-2CD1327G0-L ราคา
Hikvision IP Camera EasyIP 1.0 2MP
กล้องวงจรปิด Hikvision IP Camera EasyIP 1.0 2MP รองรับ H.265 ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ, DWDR ย้อนแสง, การมองเห็นกลางคืนเป็นระบบอินฟาเรด และมีสีตลอด 24ชม.(ColorVu) รวมไปถึงกล้อง(บางรุ่น IU) ที่รองรับไมค์ในตัวกล้อง สามารถให้ทั้งภาพและเสียงในเวลาเดียวกัน ตัวกล้องรองรับ PoE รองรับการจ่ายไฟจาก NVR(PoE) หรือ Switch PoE ไปยังตัวกล้องผ่านสายแลน (กล้องไม่ต้องใช้ Adapter) กล้องวงจรปิดอันดับ 1 ของโลก by Hikvision Digital Technology

Hikvision EasyIP 1.0 2MP

 • DS-2CD1023G0-IUM กล้องวงจรปิด Hikvision IPC 2MP PoE (ไมค์)
  1,150.00 ฿
 • DS-2CD1323G0-IU กล้องวงจรปิด Hikvision IPC 2MP PoE (ไมค์)
  1,100.00 ฿
 • DS-2CD1023G0E-I กล้องวงจรปิด Hikvision IPC 2MP PoE
  950.00 ฿
 • DS-2CD1123G0E-I กล้องวงจรปิด Hikvision IPC 2MP PoE
  990.00 ฿
 • DS-2CD1027G0-L กล้องวงจรปิด Hikvision ColorVu IPC 2MP PoE
  1,390.00 ฿
 • DS-2CD1327G0-L กล้องวงจรปิด Hikvision ColorVu IPC 2MP PoE
  1,390.00 ฿

Hikvision EasyIP 1.0 2MP Pack

 • DS-2CD1023G0E-I (2ตัว) กล้องวงจรปิด Hikvision IPC 2MP PoE
  1,880.00 ฿
 • DS-2CD1023G0E-I (4ตัว) กล้องวงจรปิด Hikvision IPC 2MP PoE
  3,720.00 ฿
 • DS-2CD1123G0E-I (2ตัว) กล้องวงจรปิด Hikvision IPC 2MP
  1,960.00 ฿
 • DS-2CD1123G0E-I (4ตัว) กล้องวงจรปิด Hikvision IPC 2MP
  3,880.00 ฿
 • DS-2CD1023G0-IUM (2ตัว) กล้องวงจรปิด Hikvision IPC 2MP PoE (ไมค์)
  2,280.00 ฿
 • DS-2CD1023G0-IUM (4ตัว) กล้องวงจรปิด Hikvision IPC 2MP PoE (ไมค์)
  4,520.00 ฿
 • DS-2CD1323G0-IU (2ตัว) กล้องวงจรปิด Hikvision IPC 2MP PoE (ไมค์)
  2,180.00 ฿
 • DS-2CD1323G0-IU (4ตัว) กล้องวงจรปิด Hikvision IPC 2MP PoE (ไมค์)
  4,320.00 ฿
 • DS-2CD1027G0-L (2ตัว) กล้องวงจรปิด Hikvision ColorVu IPC 2MP PoE
  2,740.00 ฿
 • DS-2CD1027G0-L (4ตัว) กล้องวงจรปิด Hikvision ColorVu IPC 2MP PoE
  5,440.00 ฿
 • DS-2CD1327G0-L (2ตัว) กล้องวงจรปิด Hikvision ColorVu IPC 2MP PoE
  2,740.00 ฿
 • DS-2CD1327G0-L (4ตัว) กล้องวงจรปิด Hikvision ColorVu IPC 2MP PoE
  5,440.00 ฿
Visitors: 50,870