ชุดติดตั้ง IP Camera

ชุดติดตั้ง IP Camera 4ตัว,ชุดติดตั้ง IP Camera 8ตัว,ชุดติดตั้ง IP Camera 16ตัว
ชุดติดตั้งกล้องระบบ IP Camera แบบใช้สาย Lan, RJ45 และ คีมหนีบหัว RJ45

ชุดติดตั้ง IP Camera

 • ชุดติดตั้ง (แลนCAT5E 100เมตร)+(RJ45 10ตัว) สำหรับกล้อง 4ตัว
  630.00 ฿
 • ชุดติดตั้ง (แลนCAT5E 100เมตร)+(RJ45 10ตัว)+คีม สำหรับกล้อง 4ตัว
  780.00 ฿
 • ชุดติดตั้ง (แลนCAT5E 200เมตร)+(RJ45 20ตัว) สำหรับกล้อง 8ตัว
  1,180.00 ฿
 • ชุดติดตั้ง (แลนCAT5E 200เมตร)+(RJ45 20ตัว)+คีม สำหรับกล้อง 8ตัว
  1,410.00 ฿
 • ชุดติดตั้ง (แลนCAT5E 305เมตร)+(RJ45 40ตัว) สำหรับกล้อง 16ตัว
  1,820.00 ฿
 • ชุดติดตั้ง (แลนCAT5E 305เมตร)+(RJ45 40ตัว)+คีม สำหรับกล้อง 16ตัว
  1,970.00 ฿
Visitors: 792,910